فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

سقط بچه

از زنی بچه ای سقط شده و تا یک ماه از آلودگی پاک نشد. سپس او را کورتاژ کردند و بقیه ای مثلا انگشتی را از بقایای بچه درآوردند. چون بچه در حقیقت الان بتمامه منفصل شده، آیا آلودگی این مدت به ضمیمه ایام نفاس تماما نفاس است یا خیر و تکلیف نماز و روزه های او چیست؟
باسمه تعالی؛ در فرض سوال تمام محکوم به نفاس است.(287)
یادسپاری
در نخستین روزهای پس از زایمان، رحم زن ترشحات مختلفی را آغاز می کند. هرگاه بوی این ترشحات، نامطبوع و زننده شود، نشانه عفونت است. و اگر ترشحات رحم بیش از دو هفته ادامه یابد، نشانه باقی ماندن تکه ای از جفت در رحم و یا عدم انقباضات رحمی است.(288)
نکته
هنگامی که خداوند به امام سجادعلیه السلام فرزندی عطا می فرمود، حضرت از پسر یا دختر بودن فرزند سوال نمی فرمودند، بلکه می پرسیدند: آیا فرزند، سالم است؟ اگر سالم بود می فرمودند: خدا را شکر می کنم که فرزندی ناسالم به من عطا نفرمود.(289)

فصل چهارم: حقوق و وظایف خانواده

یک. حقوق و وظایف همسران

برخی از حقوق و وظایف زن و شوهر عبارتند از:
1. زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای لذتی که او می خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند.
و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد، یا نداشته باشد مدیون زن است.(290)
2. اگر زن در کارهایی که در مساله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است، و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی رود.(291)
3. مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.(292)
4. مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد.(293)
5. زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین، و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق مؤمنین مراجعه نماید، و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.(294)
6. مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند.(295)
7. شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند.(296)
8. مرد باید نسبت به کارهایی که همسرش از روی ناآگاهی انجام داده است، گذشت داشته باشد و با او ترشرویی نکند.(297)
9. اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی باز دارد، بنابر احتیاط واجب باید خودداری کند.(298)
10. نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است، [ ولی ] اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر باز دارد.(299)
11. اگر شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری کند، قسم او صحیح نیست.(300)
12. اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم او بعید نیست صحیح نباشد، لکن نباید احتیاط را ترک کند.(301)
13. اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.(302)