فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

ج. غسل جنین

بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند. و اگر چهارماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.(235)

دو. بارداری مصنوعی تلقیح

در کشورهای اروپایی گفت و گوی شدیدی در این باره هست که آیا اگر مرد عقیم بوده، قادر به بارور ساختن همسرش نباشد و با همسرش موافقت کند که با نطفه و اسپرم مرد بیگانه به طور مصنوعی و بدون آمیزش جنسی آبستن شود، جایز است یا نه؟
این مشکل در مجلس شورای انگلستان مطرح شد و کمیسیونی خاص برای تحقیق در این زمینه تعیین شد.
در ایتالیا پاپ این عمل را تحریم کرد. در فرانسه پزشکان اظهار داشتند در صورتی که با موافقت زن و شوهر باشد جایز است. در پاره ای دیگر از کشورهای اروپایی، دولت آنها نوزاد مصنوعی را به عنوان کودک شرعی و قانونی زن و شوهر به رسمیت شناخته است، مگر در صورتی که شوهر قانونی به آن اعتراض داشته باشد.(236)
اکنون فتوا و نظر حضرت امام خمینی قدس سره را در این زمینه از نظر می گذرانیم:
1. وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدک اشکال ندارد، لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد مانع ندارد.(237)
2. اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال یا حرام، و از آن بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است و همه احکام فرزند را دارد.(238)
3. جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.(239)
4. اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان می کرد زن خودش هست، و زن نیز گمان می کرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالی نیست که بچه شرعا از این مرد و زن است و تمام احکام فرزندی را دارد. و لکن اگر از روی علم و عمد باشد، محل اشکال است، و باید احتیاط در حمیع مسائل مراعات شود. لکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی تواند او را به زنی بگیرد و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگیرد، و نمی تواند دختر به محارمش - اگر به عقد صحیح بود - شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد، لکن باید در تمام مسائل دیگر احتیاط نماید.(240)
نکته مهم
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای - مد ظله العالی - نظر خاصی در مورد بارداری مصنوعی دارند که شایسته است از دفتر استفتائات ایشان پرسیده شود.

سه. کنترل موالید و جلوگیری از بارداری

اشکالی در جایز بودن عزل نیست. و عزل عبارت است از بیرون آوردن عضو تناسلی مرد از رحم زن هنگام بیرون ریختن منی و ریختن منی بیرون رحم زن غیر دائمی و غیر آزاده.
و همچنین عزل جایز است اگر زن دائمی و آزاده، اجازه این کار را به شوهر بدهد. و در صورتی که اجازه ندهد، این کار باز هم بنا بر اقوا جایز اما مکروه است. البته در زنی که معلوم است بچه دار نمی شود یا پیر یا زبان دراز یا بدزبان است و یا بچه را شیر نمی دهد، بعید نیست که مکروه نیز نباشد.(241)
اما به استفتائاتی در مورد جلوگیری از بارداری و سترون سازی توجه کنیم: