فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

1. آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ بعد از انعقاد نطفه جایز نیست.(229)
2. زنی حامله شده است و اکنون یک ماه و نیم دارد. دکترها می گویند حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وی خواهد گشت. آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد، قبل از دمیده شدن روح در جنین،(230) اسقاط جایز است.(231)
یادسپاری
چنانچه زن به دست خودش سقط جنین کند باید دیه آن را بپردازد و هیچ سهمی از این دیه ندارد.(232)
بنابر احتیاط جنینی که پیش از دمیده شدن روح در آن، سقط شده نجس است.(233)

ب. غسل مسّ جنین

برای مس جنین بچه مرده حتی بچه سقطشده ای که چهارماه او تمام شده، غسل مس میت واجب است. بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد.
بنابراین اگر بچه چهارماهه ای مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهارماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.(234)

ج. غسل جنین

بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند. و اگر چهارماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.(235)