فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

أ. سقط جنین

سقط جنین معمولا دارای عوارضی مانند عفونت، خونریزی شدید، سوراخ شدن رحم، نارسایی کلیوی و شوک میکربی است.
علامه حلی و مرحوم شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج 43، ص 370 به استناد روایت امام سجاد و امام باقر و امام کاظم علیهم السلام فاصله هر یک از مراحل رشد جنین را چهل روز دانسته اند.(226)
باری، سقط جنین جایز نیست و دیه آن بدین صورت است:
دیه سقط جنین در مرحله نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد 20 دینار، و در مرحله علقه [ مرحله تعلق گرفتن به دیواره رحم ] 40 دینار، و در مرحله مضغه [تکه گوشتی به اندازه یک بار جویدن ] 60 دینار، و در مرحله ای که حالت استخوانی دارد و هنوز گوشت روی آن را نپوشانده است 80 دینار، و اگر گوشت روی آن را پوشانده و خلقتش [از نظر جسمی ]تمام و کامل شده باشد 100 دینار، و چنانچه روح در جنین دمیده شده و جریان یافته باشد، 1000 دینار [ 3529 گرم طلای خالص ] یعنی دیه کامل است، در صورتی که مسلمان آزاده و پسر باشد، ولی اگر دختر باشد، دیه او 500 دینار(227) است.(228)

استفتائات

1. آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ بعد از انعقاد نطفه جایز نیست.(229)
2. زنی حامله شده است و اکنون یک ماه و نیم دارد. دکترها می گویند حاملگی برای مادر خطر جانی دارد و موجب فلج شدن وی خواهد گشت. آیا سقط جنین برای چنین مادری جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر ضرر و خطر جانی برای مادر دارد، قبل از دمیده شدن روح در جنین،(230) اسقاط جایز است.(231)
یادسپاری
چنانچه زن به دست خودش سقط جنین کند باید دیه آن را بپردازد و هیچ سهمی از این دیه ندارد.(232)
بنابر احتیاط جنینی که پیش از دمیده شدن روح در آن، سقط شده نجس است.(233)

ب. غسل مسّ جنین

برای مس جنین بچه مرده حتی بچه سقطشده ای که چهارماه او تمام شده، غسل مس میت واجب است. بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد.
بنابراین اگر بچه چهارماهه ای مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهارماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.(234)