فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

نه. احکام تخلی

برخی از احکام تخلی یا همان توالت رفتن که با موضوع این کتاب تناسب بیشتری دارند عبارتند از:
1. واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگر چه مثل خواهر، مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را می فهمند بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.(189)
2. احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند جلوگیری از او واجب نیست.(190)

ده. احکام وسواس و وظایف وسواسی

در پایان این فصل مناسب است احکام وسواس و وظایف وسواسی - بویژه برای برخی از بانوان و مادران که بیشتر در طهارت و نجاست و عبادت دچار وسواس هستند - بیان شود. امید است وسواسیها با عنایات خدای بزرگ و خواندن سوره ناس و گفتن ذکر لا اله الا الله از این دام و بیماری نجات یابند، ولی پیش از بیان احکام وسواس و وظایف وسواسی به تعریف وسواسی می پردازیم:

تعریف وسواسی

وسواس شرعی چه کسی است و با کثیرالشک چه فرقی دارد و در چه مواردی نباید اعتنا کند؟
باسمه تعالی؛ وسواس شرعی نداریم، و کسی که از متعارف خارج شود، وسواسی است و حرام است.(191)