فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

یادسپاری

اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را قبول کرد.
اگر زن به شوهرش بگوید حائضم و او با زنش آمیزش کند، پرداخت کفاره بر شوهر واجب است، مگر این که شوهر یقین داشته باشد که زن دروغ می گوید.(175)
اگر شوهر با اعتقاد به این که زنش حائض است با او آمیزش کند، و سپس معلوم شود زنش حائض نبوده است، و با اعتقاد به این که زنش حائض نیست با وی آمیزش کند و بعدا معلوم شود زنش حائض بوده است، کفاره ای بر شوهر نیست.(176)

استفتائات

زنی که همیشه عادت ماهانه اش هفت روزه تمام می شود، یک بار غروب روز ششم پاک شده و غسل کرده و نمازش را خوانده است و تا شب که خود را بررسی می کند پاک بوده و هیچ گونه علامت ناپاکی در خود نمی بیند، ولی همان شب بعد از اطمینان از پاکی، شوهرش با او نزدیکی می کند. هنگام نزدیکی رگه های کم رنگ خون مشاهده می کند، ولی صبح دوباره پاک بوده و هیچ گونه علامتی از ناپاکی نمی بیند. آیا آن رگه های خونی که در هنگام نزدیکی مشاهده کرده می تواند خون حیض باشد؟ و اگر در آن هنگام نطفه منعقد شده باشد، تکلیف چیست؟
باسمه تعالی؛ اگر در بین ده روز بوده حکم حیض دارد، ولی بچه حلال زاده است.(177)
خانمی هنگامی که خود را بررسی می کند، در دستمال لکه کم رنگی را مشاهده می نماید و بعد از آن هیچ گونه لک نمی بیند و پاک می گردد و به خیال آنکه عادت ماهانه شروع نشده با همسر خویش نزدیکی می کند و بعد از حدود 7 ساعت، عادت ماهانه ظاهر می شود. زن و شوهر چه وظیفه ای دارند؟ آیا زمان عادت ماهانه از همان ابتدا محسوب می شود؟
باسمه تعالی؛ اگر در این مدت خون قطع شده حتی در باطن فرج، حیض نبوده، و عادت ماهانه از وقتی خون استمرار پیدا کرده شروع می شود، و در هر صورت در فرض مساله چیزی بر آنان نیست.(178)
پاک نشدن زن
اگر زن انسان بگوید از حیض پاکم و غسل هم کرده باشد و انسان با او جماع کند و دوباره فردا بفهمد که پاک نشده بود، آیا کفاره ای به گردن مرد یا زن تعلق می گیرد یا نه؟
باسمه تعالی؛ کفاره ندارد.(179)
در رابطه با مسائل 450 تا 461 رساله که در مورد نزدیکی با زن حائض است، اگر کسی با زن حائض خود طوری ملاعبه کند که تمام مقدمات نزدیکی حاصل شود و منی هم از مرد خارج شود، ولی به حد دخول نرسد:
1. این کار چه حکمی دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر دخول نشود مانع ندارد.(180)
2. اگر به واسله این عمل، زن حامله شود، آیا می شود بچه را سقط کرد؟
باسمه تعالی؛ نمی تواند بچه را سقط کند.(181)
زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می خورد و در بین آن بر اثر ترک قرص، لک می بیند ولی ادامه ندارد و در ایام عادتش هم هست، این لک، حیض است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر سه روز متوالی خون نمی بیند، حیض نیست.(182)
و. احکام زنهای یائسه
1. زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند.
و زنهایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند [پس ] خونی که زن بعد از یائسه شدن می بیند حیض نیست.(183)
2. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.(184)
استفتا
سال قمری برای سن یائسگی
زنان برای سن یائسگی پنجاه سال قمری را مبنا قرار دهند یا پنجاه سال شمسی را؟ و اگر سال قمری باشد و شخص سال تولد قمری خود را نداند دقیقا چه موقعی را سال یائسگی خود قرار دهند؟
باسمه تعالی؛ سال را قمری قرار دهند و با شک در رسیدن به حد یأس، حکم یأس مترتب نمی شود.(185)
ز. مستحبات آمیزش
برخی از مستحبات در هنگام آمیزش جنسی عبارتند از:
1. گفتن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم و خواندن دعاهایی که در این مورد وارد شده است.
2. چند بار آمیزش کردن برای انسان - بدون آنکه غسلی بین آنها انجام دهد - اشکالی ندارد و غسلش را در پایان انجام می دهد، ولی شستن عورت و گرفتن وضو در هر بار مستحب است.
3. آمیزش در جای پوشیده.
4. با وضو بودن اگر زن باردار باشد.
5. در خواست فرزند خداترس، خوش یمن، پاکیزه، پسر و سالم از خداوند بزرگ.
6. بازی کردن با زن پیش از آمیزش و درنگ داشتن و عجله نکردن برای آمیزش.
7. ادرار کردن پیش از آمیزش و پس از بیرون آمدن منی. (186)
نکته
1. حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:
هنگام آمیزش با همسرتان عجله نکنید، زیرا نیازهای جنسی زنان به این گونه برآورده نمی شوند.(187)
2. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند:
اگر هنگام آمیزش جنسی و انعقاد نطفه، قلب آرامش داشته و جریان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب و نگرانی باشد، این نطفه در رحم مادر آرامش خواهد داشت و فرزند شبیه پدر و مادرش به دنیا خواهد آمد.(188)

نه. احکام تخلی

برخی از احکام تخلی یا همان توالت رفتن که با موضوع این کتاب تناسب بیشتری دارند عبارتند از:
1. واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگر چه مثل خواهر، مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را می فهمند بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.(189)
2. احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند جلوگیری از او واجب نیست.(190)