فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

استمنای مرد برای آزمایشگاه
در بعضی از بیمارستانها برای اینکه بفهمند انسان بچه دار می شود یا نه، از مرد می خواهند که با عمل استمناء منی خودش را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، آیا این کار جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ حرام است.(162)
آمیزش پس از غسل مستحاضه
در استحاضه متوسطه و کثیره اگر زن غسلهای واجب خود را تماما انجام دهد و نزدیکی کند، این غسلهای کفایت می کند یا باید برای آن عمل هم غسل کند؟
باسمه تعالی؛ اگر در وقت نمازی که برای آن غسل کرده بعد از نماز نزدیکی شود، غسل لازم نیست. و گر در وقت دیگر باشد، بنابر احتیاط باید برای این عمل مستقلا عمل کند.(163)
ه. کفاره آمیزش با زن حائض
1. اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبل(164) جماع کند، بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد. و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر در قسمت سوم جماع کند باید چهار نخود و نیم بدهد، مثلا اگر زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد. و در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود، و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بدهد.(165)
2. لازم نیست طلای کفاره را از طلای سکه دار بدهد، ولی اگر بخواهد قیمت آن را بدهد باید قیمت سکه دار بدهد.(166)
3. اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند.(167)
4. اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم قسمت سوم حیض با زن خود جماع کند، باید هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم می شود بدهد.(168)
5. اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جماع کرده و کفاره آن را داده دوباره جماع کند، باز هم باید کفاره بدهد.(169)
6. اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد، احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.(170)
7. کسی که نمی تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه ای به فقیر بدهد، و اگر نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید استغفار کند و هر وقت توانست باید کفاره را(171) بدهد.(172)
8. پرداخت کفاره به عهده مرد است و بر زن کفاره ای نیست، اگر چه آمیزش با میل و پذیرش زن انجام شده باشد. و نزدیکی با زن حائض در صورتی کفاره دارد که شوهر حرمت آن و حائض بودن زن را بداند، بلکه بنابر احتیاط واجب در برخی از موارد جهلی که از روی تقصیر باشد کفاره نیز لازم است.(173)
9. اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فورا از او جدا شود، و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.(174)

یادسپاری

اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را قبول کرد.
اگر زن به شوهرش بگوید حائضم و او با زنش آمیزش کند، پرداخت کفاره بر شوهر واجب است، مگر این که شوهر یقین داشته باشد که زن دروغ می گوید.(175)
اگر شوهر با اعتقاد به این که زنش حائض است با او آمیزش کند، و سپس معلوم شود زنش حائض نبوده است، و با اعتقاد به این که زنش حائض نیست با وی آمیزش کند و بعدا معلوم شود زنش حائض بوده است، کفاره ای بر شوهر نیست.(176)

استفتائات

زنی که همیشه عادت ماهانه اش هفت روزه تمام می شود، یک بار غروب روز ششم پاک شده و غسل کرده و نمازش را خوانده است و تا شب که خود را بررسی می کند پاک بوده و هیچ گونه علامت ناپاکی در خود نمی بیند، ولی همان شب بعد از اطمینان از پاکی، شوهرش با او نزدیکی می کند. هنگام نزدیکی رگه های کم رنگ خون مشاهده می کند، ولی صبح دوباره پاک بوده و هیچ گونه علامتی از ناپاکی نمی بیند. آیا آن رگه های خونی که در هنگام نزدیکی مشاهده کرده می تواند خون حیض باشد؟ و اگر در آن هنگام نطفه منعقد شده باشد، تکلیف چیست؟
باسمه تعالی؛ اگر در بین ده روز بوده حکم حیض دارد، ولی بچه حلال زاده است.(177)
خانمی هنگامی که خود را بررسی می کند، در دستمال لکه کم رنگی را مشاهده می نماید و بعد از آن هیچ گونه لک نمی بیند و پاک می گردد و به خیال آنکه عادت ماهانه شروع نشده با همسر خویش نزدیکی می کند و بعد از حدود 7 ساعت، عادت ماهانه ظاهر می شود. زن و شوهر چه وظیفه ای دارند؟ آیا زمان عادت ماهانه از همان ابتدا محسوب می شود؟
باسمه تعالی؛ اگر در این مدت خون قطع شده حتی در باطن فرج، حیض نبوده، و عادت ماهانه از وقتی خون استمرار پیدا کرده شروع می شود، و در هر صورت در فرض مساله چیزی بر آنان نیست.(178)
پاک نشدن زن
اگر زن انسان بگوید از حیض پاکم و غسل هم کرده باشد و انسان با او جماع کند و دوباره فردا بفهمد که پاک نشده بود، آیا کفاره ای به گردن مرد یا زن تعلق می گیرد یا نه؟
باسمه تعالی؛ کفاره ندارد.(179)
در رابطه با مسائل 450 تا 461 رساله که در مورد نزدیکی با زن حائض است، اگر کسی با زن حائض خود طوری ملاعبه کند که تمام مقدمات نزدیکی حاصل شود و منی هم از مرد خارج شود، ولی به حد دخول نرسد:
1. این کار چه حکمی دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر دخول نشود مانع ندارد.(180)
2. اگر به واسله این عمل، زن حامله شود، آیا می شود بچه را سقط کرد؟
باسمه تعالی؛ نمی تواند بچه را سقط کند.(181)
زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می خورد و در بین آن بر اثر ترک قرص، لک می بیند ولی ادامه ندارد و در ایام عادتش هم هست، این لک، حیض است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ اگر سه روز متوالی خون نمی بیند، حیض نیست.(182)
و. احکام زنهای یائسه
1. زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند.
و زنهایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند [پس ] خونی که زن بعد از یائسه شدن می بیند حیض نیست.(183)
2. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.(184)
استفتا
سال قمری برای سن یائسگی
زنان برای سن یائسگی پنجاه سال قمری را مبنا قرار دهند یا پنجاه سال شمسی را؟ و اگر سال قمری باشد و شخص سال تولد قمری خود را نداند دقیقا چه موقعی را سال یائسگی خود قرار دهند؟
باسمه تعالی؛ سال را قمری قرار دهند و با شک در رسیدن به حد یأس، حکم یأس مترتب نمی شود.(185)
ز. مستحبات آمیزش
برخی از مستحبات در هنگام آمیزش جنسی عبارتند از:
1. گفتن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم و خواندن دعاهایی که در این مورد وارد شده است.
2. چند بار آمیزش کردن برای انسان - بدون آنکه غسلی بین آنها انجام دهد - اشکالی ندارد و غسلش را در پایان انجام می دهد، ولی شستن عورت و گرفتن وضو در هر بار مستحب است.
3. آمیزش در جای پوشیده.
4. با وضو بودن اگر زن باردار باشد.
5. در خواست فرزند خداترس، خوش یمن، پاکیزه، پسر و سالم از خداوند بزرگ.
6. بازی کردن با زن پیش از آمیزش و درنگ داشتن و عجله نکردن برای آمیزش.
7. ادرار کردن پیش از آمیزش و پس از بیرون آمدن منی. (186)
نکته
1. حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:
هنگام آمیزش با همسرتان عجله نکنید، زیرا نیازهای جنسی زنان به این گونه برآورده نمی شوند.(187)
2. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند:
اگر هنگام آمیزش جنسی و انعقاد نطفه، قلب آرامش داشته و جریان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب و نگرانی باشد، این نطفه در رحم مادر آرامش خواهد داشت و فرزند شبیه پدر و مادرش به دنیا خواهد آمد.(188)