فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

5. موارد آمیزش

روزی همسر عثمان بن مظعون به محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد و عرض کرد:
شوهرم روزها به روزه داری و شب ها به شب زنده داری مشغول است [و هرگز به من توجهی ندارد.] پیامبر خدا از شنیدن این خبر آنچنان ناراحت شد که کفشهای خود را به دست گرفته، با شتاب نزد عثمان که مشغول نماز بود رفتند و فرمودند:
یا عثمان لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیة و لکن بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة أصوم و أصلی و ألمس أهلی....
ای عثمان! خداوند بزرگ مرا نفرستاده است که دنیا و لذتهای آن را ترک کنم، بلکه مرا برای آیینی معتدل و آسان و بخشنده برانگیخته است. من خودم روزه می گیرم و نماز می خوانم و با همسرم آمیزش می کنم.(134)
أ. موارد وجوب آمیزش
در مواردی آمیزش باید انجام بگیرد برخی از آنها عبارتند از:
1. زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند... .(135)
2. شوهر نمی تواند بیش از چهارماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک(136) کند.(137)
3. چنانچه زن میل زیادی به آمیزش داشته باشد و نتواند تا چهارماه صبر کند، به گونه ای که اگر آمیزش نکند به گناه می افتد، احتیاط واجب آن است که مرد پیش از چهار ماه با او آمیزش کند(138)...(139)
ب. موارد استحباب آمیزش
برخی از مواردی که آمیزش مستحب است عبارتند از:
1. اگر زن میل به آمیزش داشته باشد، برای شوهر مستحب است با او آمیزش کند.(140)
2. آمیزش در شبهای دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه ظهر پنج شنبه و عصر جمعه مستحب است.(141)
3. آمیزش در شب اول ماه مبارک رمضان مستحب است.(142)
ج. موارد کراهت آمیزش
برخی از مواردی که آمیزش مکروه است عبارتند از:
1. آمیزش در شبی که ماه گرفته و روزی که خورشید گرفته یا بادهای سیاه و زرد و سرخ و زیده و زلزله آمده، بلکه آمیزش در هر شبانه روزی که حادثه ترسناکی رخ داده، مکروه است.(143)
2. آمیزش در هنگام ظهر(144) و هنگام غروب تا وقتی که سرخی شفق از بین نرفته است و در بین طلوع فجر(145) تا طلوع خورشید و دو - سه روز آخر هر ماه قمری و شب اول هر ماه قمری غیر از ماه رمضان و شب نیمه هر ماه قمری و شب چهارشنبه و شب عید قربان و شب عید فطر مکروه است.(146)
3. آمیزش در سفر اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد، و در کشتی و زیر آسمان و روی سقف و زیر درخت میوه ده و در برابر خورشید - مگر اینکه خود را بپوشاند - و رو به قبله و یا پشت به قبله مکروه است.(147)
4. آمیزش با حالت برهنگی کامل(148) و پس از احتلام و پیش از آنکه غسل کند یا وضو بگیرد و پس از سیری و پر بودن شکم از غذا و در حالتی که ایستاده است یا حرفی می زند که ذکر خدا نیست یا حنا زده است یا دیگری او را می بیند حتی اگر پسربچه و دختر بچه باشد و یا انگشتری در دست دارد که ذکر خدا و یا کلماتی از قرآن بر آن نوشته شده، مکروه است.(149)
5. آمیزش در آخر هر ماه قمری و در آغاز شب (150) مکروه است.(151)
6. هنگامی که زن از خون حیض پاک شد، پیش از غسل و بلکه پیش از شستن دهانه رحم، نزدیکی شوهر با او مکروه است.
نکته
یکی بودن پارچه و دستمال بهداشتی زن و شوهر [پس ازآمیزش ] مکروه است، بلکه هر کدام برای خود دستمال جداگانه داشته باشند و هر دو با یک دستمال، خود را پاک نکنند.(152)
د. موارد حرمت آمیزش
در مواردی انزال منی و آمیزش نباید انجام بگیرد. برخی از آنها عبارتند از:
1. استمنا(153) و خودارضایی(154) جنسی(155).
2. ...نزدیکی شوهر [با زن مستحاضه ] بنابر احتیاط واجب در صورتی حلال می شود که غسل کند، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز، واجب است مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده(156) باشد.(157)
3. آمیزش با زن حائض هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند... .(158)
4. جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید دستوری که بعدا گفته می شود(159) روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.(160)
5. نزدیکی کردن با زن در حال نفاس حرام است، و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است به دستوری که در حائض گفته می شود، کفاره بدهد.(161)

استفتائات

استمنای مرد برای آزمایشگاه
در بعضی از بیمارستانها برای اینکه بفهمند انسان بچه دار می شود یا نه، از مرد می خواهند که با عمل استمناء منی خودش را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، آیا این کار جایز است یا خیر؟
باسمه تعالی؛ حرام است.(162)
آمیزش پس از غسل مستحاضه
در استحاضه متوسطه و کثیره اگر زن غسلهای واجب خود را تماما انجام دهد و نزدیکی کند، این غسلهای کفایت می کند یا باید برای آن عمل هم غسل کند؟
باسمه تعالی؛ اگر در وقت نمازی که برای آن غسل کرده بعد از نماز نزدیکی شود، غسل لازم نیست. و گر در وقت دیگر باشد، بنابر احتیاط باید برای این عمل مستقلا عمل کند.(163)
ه. کفاره آمیزش با زن حائض
1. اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبل(164) جماع کند، بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد. و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر در قسمت سوم جماع کند باید چهار نخود و نیم بدهد، مثلا اگر زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد. و در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود، و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بدهد.(165)
2. لازم نیست طلای کفاره را از طلای سکه دار بدهد، ولی اگر بخواهد قیمت آن را بدهد باید قیمت سکه دار بدهد.(166)
3. اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند.(167)
4. اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم قسمت سوم حیض با زن خود جماع کند، باید هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم می شود بدهد.(168)
5. اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جماع کرده و کفاره آن را داده دوباره جماع کند، باز هم باید کفاره بدهد.(169)
6. اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد، احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.(170)
7. کسی که نمی تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه ای به فقیر بدهد، و اگر نمی تواند بنابر احتیاط واجب باید استغفار کند و هر وقت توانست باید کفاره را(171) بدهد.(172)
8. پرداخت کفاره به عهده مرد است و بر زن کفاره ای نیست، اگر چه آمیزش با میل و پذیرش زن انجام شده باشد. و نزدیکی با زن حائض در صورتی کفاره دارد که شوهر حرمت آن و حائض بودن زن را بداند، بلکه بنابر احتیاط واجب در برخی از موارد جهلی که از روی تقصیر باشد کفاره نیز لازم است.(173)
9. اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فورا از او جدا شود، و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.(174)

یادسپاری

اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را قبول کرد.
اگر زن به شوهرش بگوید حائضم و او با زنش آمیزش کند، پرداخت کفاره بر شوهر واجب است، مگر این که شوهر یقین داشته باشد که زن دروغ می گوید.(175)
اگر شوهر با اعتقاد به این که زنش حائض است با او آمیزش کند، و سپس معلوم شود زنش حائض نبوده است، و با اعتقاد به این که زنش حائض نیست با وی آمیزش کند و بعدا معلوم شود زنش حائض بوده است، کفاره ای بر شوهر نیست.(176)