فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

رفتن به مسجد و قبرستان
بفرمایید کسی که به علت شرعی نمی تواند نماز بخواند، آیا می تواند به قبرستان شهدا و مسجد جمکران برود؟
باسمه تعالی؛ اگر جنب یا حائض است نباید به مسجد برود.(128)
جلوگیری از خروج منی
آیا جلوگیری از خروج منی مکروه است یا اشکال دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر جلوگیری ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد.(129)

4. احکام جنابت

جنابت دارای احکامی است. برخی از آنها عبارتند از:
1. کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسلهای دیگر نمی شود، نماز خواند و باید وضو هم گرفت.(130)
2. غسل جنابت برای تمام چیزهایی که وضو در آنها شرط است کفایت می کند.(131)
استفتائات
آیا کسی که جنب نیست می تواند غسل جنابت به نیت واجب کند و با آن نماز بخواند؟
باسمه تعالی؛ در فرض مرقوم، غسل جنابت صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد.(132)
اگر انسان غسل جنابت را پیش از وقت نماز انجام دهد، آیا برای نماز احتیاج به وضو دارد یا خیر؟
باسمه تعالی؛ احتیاج به وضو ندارد.(133)

5. موارد آمیزش

روزی همسر عثمان بن مظعون به محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد و عرض کرد:
شوهرم روزها به روزه داری و شب ها به شب زنده داری مشغول است [و هرگز به من توجهی ندارد.] پیامبر خدا از شنیدن این خبر آنچنان ناراحت شد که کفشهای خود را به دست گرفته، با شتاب نزد عثمان که مشغول نماز بود رفتند و فرمودند:
یا عثمان لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیة و لکن بعثنی بالحنیفیة السهلة السمحة أصوم و أصلی و ألمس أهلی....
ای عثمان! خداوند بزرگ مرا نفرستاده است که دنیا و لذتهای آن را ترک کنم، بلکه مرا برای آیینی معتدل و آسان و بخشنده برانگیخته است. من خودم روزه می گیرم و نماز می خوانم و با همسرم آمیزش می کنم.(134)
أ. موارد وجوب آمیزش
در مواردی آمیزش باید انجام بگیرد برخی از آنها عبارتند از:
1. زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند... .(135)
2. شوهر نمی تواند بیش از چهارماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک(136) کند.(137)
3. چنانچه زن میل زیادی به آمیزش داشته باشد و نتواند تا چهارماه صبر کند، به گونه ای که اگر آمیزش نکند به گناه می افتد، احتیاط واجب آن است که مرد پیش از چهار ماه با او آمیزش کند(138)...(139)
ب. موارد استحباب آمیزش
برخی از مواردی که آمیزش مستحب است عبارتند از:
1. اگر زن میل به آمیزش داشته باشد، برای شوهر مستحب است با او آمیزش کند.(140)
2. آمیزش در شبهای دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه ظهر پنج شنبه و عصر جمعه مستحب است.(141)
3. آمیزش در شب اول ماه مبارک رمضان مستحب است.(142)
ج. موارد کراهت آمیزش
برخی از مواردی که آمیزش مکروه است عبارتند از:
1. آمیزش در شبی که ماه گرفته و روزی که خورشید گرفته یا بادهای سیاه و زرد و سرخ و زیده و زلزله آمده، بلکه آمیزش در هر شبانه روزی که حادثه ترسناکی رخ داده، مکروه است.(143)
2. آمیزش در هنگام ظهر(144) و هنگام غروب تا وقتی که سرخی شفق از بین نرفته است و در بین طلوع فجر(145) تا طلوع خورشید و دو - سه روز آخر هر ماه قمری و شب اول هر ماه قمری غیر از ماه رمضان و شب نیمه هر ماه قمری و شب چهارشنبه و شب عید قربان و شب عید فطر مکروه است.(146)
3. آمیزش در سفر اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد، و در کشتی و زیر آسمان و روی سقف و زیر درخت میوه ده و در برابر خورشید - مگر اینکه خود را بپوشاند - و رو به قبله و یا پشت به قبله مکروه است.(147)
4. آمیزش با حالت برهنگی کامل(148) و پس از احتلام و پیش از آنکه غسل کند یا وضو بگیرد و پس از سیری و پر بودن شکم از غذا و در حالتی که ایستاده است یا حرفی می زند که ذکر خدا نیست یا حنا زده است یا دیگری او را می بیند حتی اگر پسربچه و دختر بچه باشد و یا انگشتری در دست دارد که ذکر خدا و یا کلماتی از قرآن بر آن نوشته شده، مکروه است.(149)
5. آمیزش در آخر هر ماه قمری و در آغاز شب (150) مکروه است.(151)
6. هنگامی که زن از خون حیض پاک شد، پیش از غسل و بلکه پیش از شستن دهانه رحم، نزدیکی شوهر با او مکروه است.
نکته
یکی بودن پارچه و دستمال بهداشتی زن و شوهر [پس ازآمیزش ] مکروه است، بلکه هر کدام برای خود دستمال جداگانه داشته باشند و هر دو با یک دستمال، خود را پاک نکنند.(152)
د. موارد حرمت آمیزش
در مواردی انزال منی و آمیزش نباید انجام بگیرد. برخی از آنها عبارتند از:
1. استمنا(153) و خودارضایی(154) جنسی(155).
2. ...نزدیکی شوهر [با زن مستحاضه ] بنابر احتیاط واجب در صورتی حلال می شود که غسل کند، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز، واجب است مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده(156) باشد.(157)
3. آمیزش با زن حائض هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند... .(158)
4. جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید دستوری که بعدا گفته می شود(159) روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.(160)
5. نزدیکی کردن با زن در حال نفاس حرام است، و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است به دستوری که در حائض گفته می شود، کفاره بدهد.(161)