فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

1. سبب جنابت

به دو چیز انسان جنب می شود:
اول: جماع؛(99)
دوم: بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.(100)
یادسپاری
اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می شوند.(101)
اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.(102)

2. نشانه های منی

1. اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد حکم منی ندارد.
ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد در حکم منی است و لازم نیست بدن او سست شود.(103)
2. مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی دارد.(104)
یادسپاری
آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن مذی می گویند پاک است.
و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن وذی گفته می شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن ودی می گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است... .(105)
اگر انسان یقین داشته باشد آبی که از او بیرون آمده منی است، هر چند دارای نشانه های آن نباشد(106) به جنابت او حکم می شود.(107)
اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.(108)
برای محتلم نشدن و بیرون نیامدن منی در خواب، خواندن این دعا پیش از خواب وارد شده است:
اللهم انی أعوذبک من الاحتلام و من سوء الأحلام و من أن یتلاعب بی الشیطان فی الیقظة و المنام.
خدایا! من از احتلام و از خواب های بد و از بازی کردن شیطان در بیداری و خواب با من، به تو پناه می برم.(109)

استفتائات

آبی که بعد از بول از انسان خارج می شود و رنگ منی دارد و غلیظ هم هست، پاک است یا نجس؟ و آیا غسل هم لازم دارد؟
باسمه تعالی؛ اگر یقین ندارد که منی است غسل ندارد، و اگر می داند که بول هم نیست پاک است.(110)
خجالت کشیدن برای غسل عذر نیست
هنگامی که شروع به انجام واجبات کردم گاهگاهی جنب می شدم، ولی چون از خانواده شرم داشتم برای غسل به حمام نمی رفتم و با همان حالت جنب البته با تیمم نمازمم را می خواندم، حال چه دستوری می فرمایید؟
باسمه تعالی؛ خجالت کشیدن عذر نیست، و اگر عذری نداشته اید باید نمازهای مذکور را قضا کنید.(111)
نشانه های منی در مرد و زن
علامتهای منی در مرد و زن چیست؟ آیا هر دو یکسان متوجه خروج منی می شوند؟ و اگر بی اختیار منی خارج می شود، غسل لازم دارد؟
باسمه تعالی؛ منی علائمی دارد که در رساله نوشته شده است، و تا یقین به خارج شدن منی پیدا نشود و یقین پیدا نشود که رطوبتی که خارج شده منی است، حکم به جنابت نمی شود و غسل واجب نیست و خواهران کمتر یقین پیدا می کنند.(112)
بیماری احتلام
این جانب مدت دو سال است که به بیماری احتلام دچار شده ام و با این که متأهل می باشم هفته ای 4 الی 5 بار محتلم می شوم، خواهشمند است در مورد چگونگی غسل جنابت، مرا راهنمایی کنید؟
باسمه تعالی؛ اگر منی بودن آنچه از شما خارج می شود محرز باشد، محکوم به نجاست است و باید غسل جنابت با تکمن از استعمال آب، و تیمم در صورت عدم تمکن به جا آورید.(113)
برخی اوقات زن به علت ملاعبه با همسر، تقریبا حالت انزال به او دست می دهد و بدنش سست می شود به طوری که فکر می کند جنب شده است، آیا پس از این حالت غسل جنابت واجب است یا نه؟
باسمه تعالی؛ اگر یقین به انزال منی حاصل شود و از مجرا به خارج برسد غسل واجب است.(114)
در مساله 346 احکام جنابت فرموده اید... درباره زن لازم نیست آن آب یا رطوبت با جستن و سست شدن بدن باشد، بلکه اگر با شهوت باشد حکم منی دارد. تشخیص این مورد برای زنان که اغلب ترشح می بینند و به جزئی شهوتی و خوشایندی ممکن است ترشح خارج شود چگونه است؟ خصوصا در مورد دوشیزگانی که در عقد می باشند؟
باسمه تعالی؛ ترشحات ذکر شده پاک است و غسل ندارد.(115)
دَفق(116) و فُتور(117) بدن را در جنابت زن شرط نمی دانید فقط حصول شهوت را در خروج رطوبت منی شرط جنابت فرموده اید، پس با رطوبتی که به نام مذی آن هم در موقع شهوت از مرد و زن خارج می شود چه تفاوتی دارد؟
باسمه تعالی؛ میزان شهوتی است که مقارن با آن، منی خارج می شود و با سایر حالات فرق دارد.(118)