فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

لازم نبودن گفتن نیت به زبان

در هنگام غسل کردن باید نیت را به زبان آورد یا صرف نیت کافی است؟
باسمه تعالی؛ ذکر نیت به زبان لازم نیست.(89)
برای هر بار غسل چه مقدار وقت و آب لازم است؟
باسمه تعالی؛ مقدار متعارف کافی است.(90)

یک غسل به نیت چند غسل

آیا انسان می توان و صحیح است که به نیت چند غسل واجب و مستحب، یک غسل انجام دهد؟
باسمه تعالی؛ مانع ندارد.(91)

لازم نبودن ترتیب در غسلهای متعدد

آیا بین غسلهای متعدد ترتیب لازم است یا خیر؟
یعنی هنگامی که شخصی جنب می باشد و بعد حیض شد و نیز چند غسل دیگر بر او واجب باشد، باید اول غسل جنابت بکند و بعد حیض و بعد به ترتیب غسلهای دیگر، یا این که ترتیب لازم نیست؟
باسمه تعالی؛ ترتیبی در بین اغسال نیست و می تواند در نیت غسل جنابت سایر غسلها را هم منظور نماید و کفایت می کند.(92)