فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

استفتائات

لازم نبودن گفتن نیت به زبان

در هنگام غسل کردن باید نیت را به زبان آورد یا صرف نیت کافی است؟
باسمه تعالی؛ ذکر نیت به زبان لازم نیست.(89)
برای هر بار غسل چه مقدار وقت و آب لازم است؟
باسمه تعالی؛ مقدار متعارف کافی است.(90)

یک غسل به نیت چند غسل

آیا انسان می توان و صحیح است که به نیت چند غسل واجب و مستحب، یک غسل انجام دهد؟
باسمه تعالی؛ مانع ندارد.(91)