فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

رنگ مو

آیا رنگ موهایی که زنها برای رنگ کردن مو و ابروی خود به کار می برند، مانع از وضو و غسل است یا خیر؟ البته رنگهایی که غیرطبیعی اند.
باسمه تعالی؛ مجرد رنگ بدون جرم حرام نیست.(68)

تفاوت نداشتن وضوی بانوان و آقایان در واجبات آن

در توضیح المسائل راجع به آداب وضو گرفتن زنها توضیح داده نشده، لطفا بفرمایید:
وضو گرفتن زنها چه فرقی با وضو گرفتن مردها دارد؟
باسمه تعالی؛ در کیفیت و مقدار واجب فرق ندارد.(69)

وضوی زن در برابر مرد نامحرم

سوال: آیا وضو گرفتن زن در برابر مرد نامحرم باطل است؟
جواب: اگر زن در جایی وضو بگیرد که مردم نامحرم او را می بیند، وضویش باطل نیست؛(70) [ولی به جهت رعایت نکردن حد شرعی حجاب کار حرامی انجام داده است.]