فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

هفت. احکام وضو

1. اگر زیر ناخن چرک باشد وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند.
و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد، باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.(66)
2. اگر بر اعضای وضو حنا، لاک، کرم، رنگ مو و مواد آرایشی باشد، در صورتی که جرم داشته باشند باید پیش از وضو برطرف شوند. ولی چنانچه رنگ بدون جرم است اشکال ندارد؛ و اگر در جرم داشتن آنها شک داشته باشیم، در این صورت نیز باید آنها را برطرف کرد.(67)

رنگ مو

آیا رنگ موهایی که زنها برای رنگ کردن مو و ابروی خود به کار می برند، مانع از وضو و غسل است یا خیر؟ البته رنگهایی که غیرطبیعی اند.
باسمه تعالی؛ مجرد رنگ بدون جرم حرام نیست.(68)

تفاوت نداشتن وضوی بانوان و آقایان در واجبات آن

در توضیح المسائل راجع به آداب وضو گرفتن زنها توضیح داده نشده، لطفا بفرمایید:
وضو گرفتن زنها چه فرقی با وضو گرفتن مردها دارد؟
باسمه تعالی؛ در کیفیت و مقدار واجب فرق ندارد.(69)