فهرست کتاب


احکام خانواده مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (ره)

عبدالرحیم موگهی‏

آب کشی فرش خانه

قسمتی از فرش به واسطه بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اتاق هم نجس شده است، آیا وقتی که از رو، فرش را که به وسیله آب لوله کشی تطهیر می کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اتاق هم پاک می شود یا خیر؟
باسمه تعالی؛ برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود، و برای پاک کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود هر دو رو پاک می شود.(51)

سه. ناپاک ها

ناپاک ها و یا همان نجاسات یازده چیزند:
اول: بول؛
دوم: غائط؛
سوم: منی؛
چهارم: مردار؛
پنجم: خون؛
ششم و هفتم: سگ و خوک؛
هشتم: کافر؛
نهم: شراب؛
دهم: فقّاع؛(52)
یازدهم: عرق شتر نجاست خوار.(53)

چهار. راه های ثابت شدن نجاست

1. نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود:
اول: آنکه خود انسان یقین کند چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید.
بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه و مهمان خانه هایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند، در آنها غذا می خورند، اگر انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است اشکال ندارد.
دوم: آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است، مثلا همسر انسان یا نوکر یا کلفت بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست نجس می باشد.
سوم: آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید چیزی نجس است، بنابر احتیاط واجب باید از آن چیز اجتناب کند.(54)
2. چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است، و چیز پاک را اگر شک کند نجس شده، یا نه، پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را بفهمند لازم نیست وارسی کند.(55)