چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

هرگز با شکم پر حمام نکنید

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:
با شکم پر حمام نگیرید چون سبب تولید قولنج می شود.
رسالة ذهبیه، 29 - 26

40 - دو توصیه ی مهم!

تا گرسنه نشدید غذا نخورید و تا سیر نشدید دست از غذا بکشید

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
در حالی غذا بخور که اشتها داشته باشی و هنگامی دست از غذا بکش که هنوز اشتهایت باقی است.
بحار، ج 62، ص 291