چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

39 - حمام کردن پس از غذا

هرگز با شکم پر حمام نکنید

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:
با شکم پر حمام نگیرید چون سبب تولید قولنج می شود.
رسالة ذهبیه، 29 - 26

40 - دو توصیه ی مهم!