چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

37 - مسواک کردن

پس از هر غذا مسواک کردن را فراموش نکنید.

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
مسواک ده فایده دارد، دهان را پاکیزه می کند،
موجب رضایت خداوند است، حسنات را تا هفتاد برابر افزون می کند، سیره ی من است و استحباب دارد، زردی دندان را می زداید و دندان ها را سفید می کند، لثه را محکم می کند، بلغم را می برد، ضعف چشم را برطرف می نماید و اشتها را زیاد می کند.
خصال، ص 481

38 - استراحت پس از غذا