چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

35 - خلال نکردن

با چوب ریحان و چوب درخت انار خلال نکنید

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
از خلا کردن با چوب ریحان و چوب درخت انار بپرهیزید، که این کار رگ جذام را در بدن تحریک می کند.
خصال، ص 63

36 - شستن دهان