چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

34 - خلال کردن

پس از صرف غذا، خلال کردن را فراموش نکنید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
خلال کنید، چون خلال کردن دهان را پاکیزه می کند و برای لثه ها خوب است.
کافی، ج 6، ص 376

35 - خلال نکردن