چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

سعی کنید در ظروف ترک خورده آب ننوشید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
از کناره ی دستگیره ی ظرف و جای شکستگی آن آب نیاشامید.
سفینة البحار، ج 1

30 - ایستاده نوشیدن

سعی کنید ایستاده آب نیاشامید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
فردی از شما ایستاده آب نیاشامد.
طب النبی، ص 4