چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

24 - نوشیدن آب با غذای چرب

از نوشیدن آب، پس از غذای چرب اجتناب نمائید

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
آب خوردن روی غذای چرب، درد را به هیجان آورد.
وسائل الشیعه، ج 17، ص 190

25 - آب سرد و غذای گرم