چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

22 - غذای ریخته شده در سفره

بهتر است غذاهای ریخته شده بر روی سفره را بخورید

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند:
اموری موجب رزق و روزی انسان می شود: (که از جمله ی آن امور) - خوردن غذاهای ریخته شده بر سر سفره است.
طب و درمان، ص 49

23 - نوشیدن بین غذا