چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

18 - شام شب

شب، حتماً شام بخورید ولو به لقمه ای

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:
شب حتماً غذا بخورید، اگر چه مقدار کمی نان باشد، چون باعث قوت جسم می شود.
طب الائمه، ص 65

19 - شتاب در خوردن