چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

14 - غذای داغ

از خوردن غذا داغ اجتناب نمایید.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
غذای گرم را وا نهید تا سرد شود زیرا، برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) غذا حاضر کردند (ایشان) فرمودند: وانهیدش تا سر شود و قابل خوردن گردد، که خدای عزوجل آتش به ما نمی خوراند، و برکت در غذای خنک است.
فروع کافی، ج 6، ص 322

15 - در جمع خوردن