چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

11 - اشتها به غذا

از خوردن غذایی که بدان اشتها ندارید، بپرهیزید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
بر حذر باش از آنکه، بخوری آنچه را اشتها نداری که باعث حماقت و نادانی می گردد.
لئالی الاخبار، ش 2

12 - سیر بودن دائمی