چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

از پرخوری بپرهیزید تا تندرست بمانید

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
یا کمیل! شکمت را از خوراک پر مکن، برای آب هم جا بگذار و برای هوا هم قرار بده، تا اشتها داری دست از خوراک بردار، اگر این کارها را انجام دادی خوراک بر تو گوارا گردد، همانا تندرستی با کم خوردن و کم نوشیدن است.
تحف العقول، ص 66

11 - اشتها به غذا

از خوردن غذایی که بدان اشتها ندارید، بپرهیزید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
بر حذر باش از آنکه، بخوری آنچه را اشتها نداری که باعث حماقت و نادانی می گردد.
لئالی الاخبار، ش 2