چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

9 - پرخوری و هوشیاری

از پرخوری بپرهیزید تا هوشیار بمانید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
پرخوری موجب از بین رفتن و نابودی هوشیاری و زیرکی است.
مستطرف، ج 1، ص 180

10 - پرخوری