چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

8 - سبک خوردن

سعی کنید سبک و متعادل غذا بخورید

امام کاظم (علیه السلام) فرمودند:
تدبیر غذایی و رژیم خوراکی این نیست که اصلا چیزی نخوری ولکن رژیم این است که چیزی بخوری اما سبک
وسائل الشیعه، ج 17، ص 183

9 - پرخوری و هوشیاری