چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

کمتر غذا بخورید تا سبکتر باشید

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
محبوبترین شما در پیشگاه خدا آنکس است که کم خوراکتر و سبکتر باشد.
کنز العمال، ج 15، ص 261

7 - میانه روی در خوردن

در غذاخوردن میانه رو باشید

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
هرگاه مردم در خوراک خود میانه رو باشند، بدن هایشان پایدار و محکم است.
سفینةالبحار، ج 2، ص 79