چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

خوب است غذا را با سرکه شروع کنید

محمد بن علی گوید: مردی در خراسان خدمت امام رضا (علیه السلام) بود. غذایی برای آن حضرت آوردند که با آن سرکه و نمک بود. آن حضرت آغاز غذا را با سرکه شروع کردند، آن مرد گفت: قربانت گردم، شما به ماها امر کردید با نمک شروع کنیم! آن حضرت فرمودند: این مثل آن است، بدرستی که سرکه ذهن را قوی و عقل را زیاد می کند.
طب و درمان، ص 140

4 - شستن دست ها

دست هایتان را قبل و بعد از غذا بشوئید

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
شستن دست ها قبل از غذا، رزق را زیاد می کند، لباس ها را از آلودگی حفظ می نماید و چشم را تقویت می کند.
خصال، ص 612