چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

3 - شروع با سرکه

خوب است غذا را با سرکه شروع کنید

محمد بن علی گوید: مردی در خراسان خدمت امام رضا (علیه السلام) بود. غذایی برای آن حضرت آوردند که با آن سرکه و نمک بود. آن حضرت آغاز غذا را با سرکه شروع کردند، آن مرد گفت: قربانت گردم، شما به ماها امر کردید با نمک شروع کنیم! آن حضرت فرمودند: این مثل آن است، بدرستی که سرکه ذهن را قوی و عقل را زیاد می کند.
طب و درمان، ص 140

4 - شستن دست ها