چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

نویسنده : سیدرضا حسینی

1 - آغاز غذا با نام خدا

غذای خود را با نام خدا آغاز کنید

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
به هنگام غذا خوردن خدای را یاد کنید و از بیهوده گوئی اجتناب نمائید زیرا که طعام نعمت و رزقی از خداوند است و بر شماست که در آن خدای را یاد کرده و شکر گوئید.
فروع کافی، ج 6، ص 296

2 - نمک قبل از غذا