دیدار با ابرار - سید بن طاووس

عباس عبیری

تنها، زیر باران

شرایط ویژه سید در سیر مراحل معنوی، وی را بر آن داشت تا برنامه ای نوین برای زندگیش پی ریزی کند. او چنان تدبیر کرده بود که یکباره باید از همه مردم کناره گرفته، خود را در خدمت حضرت دوست قرار دهد. بدین ترتیب حله را با همه جاذبه های مادیش پشت سرنهاده، راه نجف پیش گرفت، تا خود و خانواده اش در معرض تابش مستقیم آفتاب تابناک آن دیار جای گیرند. دانشور وارسته عراق درباره این فراز از زندگی خویش، به فرزندانش چنین نگاشته است:
من تصمیم گرفتم که از هر چه مرا از پروردگار باز دارد، دوری کرده، از همه مردم کناره گیرم. بدین جهت در مشهد جدت علی (علیه السلام) حضور یافتم، به رایزنی با خداوند پرداخته، از روی یقین استخاره کردم.
استخاره چنین اقتضا کرد که همه آمد و شدهای خویش را قطع نکنم و در خانه ام، در زمانهایی که امید سلامتی و بازنماندن از یاد خداوند دارم، با آنها گفتگو و معاشرت داشته باشم. و هر گاه دریافتم قلبم از خداوند منحرف شده، بدیشان توجه کرد، بی درنگ ارتباطم را قطع کنم(92).
هر چند برنامه نوین برای سید ثمراتی بسیار ارجمند در پی داشت ولی گروهی از آشنایان زیان دیده، از نعمت حضور در کنار عارفی مجذوب محروم ماندند. بنابراین یکی از دانشوران به دیدارش شتافته، گفت: چرا پیوند خویش با ماگسستی و از نشستن در جمع ما خودداری می کنی، در حالی که نشستن در کنار تو موجب نزدیکی ما به پروردگار می شود.
پارسای واصل حله پاسخ داد: اگر من به اندازه ای نیرومند و قوی بودم که در حال گفتگو با شما از یاد خداوند غافل نشده، شما نیز در اثر توجه به من، در اندیشه خدای بزرگ فرو می رفتید، بی تردید به دیدارتان می شتافتم. ولی می ترسم در اثر گفتگو با شما از یاد خداوند بازمانده، به شما توجه کنم. معنای چنین حادثه ای آن است که پروردگار را از ولایت عزل کرده، به دوستی و ولایت شما پردازم. و قلبم را که جایگاه اوست به شما که مملوکی بیش نیستید وانهم. و این در دیدگاه من به منزله کفر است.
البته ممکن است در گفتگوی با شما گاهی یاد خدایم باشم و گاهی به شما بیندیشم. که در این صورت به شرک و هلاکت دچار می شوم زیرا شما و پروردگارم هر دو را در قلب جای داده ام.(93)
بدین ترتیب سید که مرشدی وارسته بود، در راه تازه ای از پیشرفتهای روحانی قرار گرفت از 645 تا 648 در آن حرم آسمانی ساکن شد. البته هیچ کس از چگونگی و اندازه عروج عارف شیدای حله در این سالها آگاه نیست. تنها می توان یادآوری کرد که بزرگترین پیروزیهای معنوی سید در این سالها تحقق یافته است پیروزیهایی که خود درباره آنها به فرزندش چنین نگاشت:
در نجف از مردم کناره می گرفتم و جز فرصتی اندک با آنها آمد و شد نمی کردم. بدین سبب مشمول عنایتها قرار گرفتم. عنایتهایی در دین و دنیایم که سراغ ندارم مانند آن را به کسی دیگر از ساکنان آن حریم داده باشند.(94)
او برای آنکه همواره در شمار میهمانان و پناهندگان به آستان آسمانی نخستین امام معصوم جای داشته باشد، آرامگاهی برای خویش در نجف آماده ساخت. این آرامگاه چنان ساخته شده بود که سر رضی الدین در پایین پای پدر ارجمندش ابی ابراهیم موسی قرار می گرفت. او بر آن بود پس از مرگ سرش در پایین پای پدر قرار گیرد تا فرمان خداوند که مردم را به فروتنی در برابر پدر و مادر و احترام به آنان فراخوانده است اطاعت کرده باشد.(95)

باز باران

در روزهای پایانی 648 سید(96) به دلیلی ناگفته که البته چیزی جز ادامه پرواز در آسمان تجرد نبود راه کربلا پیش گرفته، تا ضمن زندگی خانوادگی در آن دیار پاک، از عنایات ویژه سالار شهیدان و یاران به خون خفته اش سود برد.
هر چند رضی الدین در آغاز برنامه زمانی خاصی برای زیستن در کربلا نداشت ولی بعدها چنان اندیشید که اگر سه سال در آن وادی بماند بهتر است. او بر آن بود تا پس از پایان این سالها استخاره کرده، راه سامرا پیش گیرد و تنها کسی باشد که در این سه ناحیه مقدس با خانواده اش زندگی کرده(97) و از همسایگان رسمی پیشوایان خفته در آن مناطق به شمار آید. البته از بررسی مجموعه نوشته های سید درباره این سفرها چنان برمی آید که نوعی دور شدن تدریجی از بستگان و آشنایان و نشستهای معمول آنها نیز مورد نظر وی بوده است بدین معنی که در نجف کناره گیری از مردم به اندازه ای نبود که رضی الدین را خشنود سازد و او گاه و بیگاه در معرض ملاقاتهای ناخواسته و زیان آور قرار می گرفت. سفر به کربلا وی را از حله نشینان دورتر و از دیدارهای ناخواسته و زیانبار ایمن تر ساخت ولی هنوز کناره گیریها در حد مورد نظر سید نبود بنابراین در سال 652 استخاره کرد تا به سامرا، که از دسترس آشنایان دورتر بود، رود تا در پیمودن مدارج معنوی موفقیتی بیش از پیش به دست آورد.(98)

در دام پایتخت

در 652 ه. ق عارف شیدای حله دیگر بار اسباب سفر بسته، همراه خانواده اش به سوی سامراء که به گفته خودش چونان صومعه ای در بیابان می نمود، روان شد. ولی به عللی نامشخص(99) سفرش را نیمه تمام نهاده، در بغداد فرود آمد و در خانه قدیمی خویش اقامت گزید.(100)
هر چند زندگی این روزگار با توقف پانزده ساله ایام جوانی در بغداد تفاوت بسیار داشت و بیشتر وقت عارف شیدای حله در خلوت و عبادت سپرس می شد ولی هرگز در دستگیری نیازمندان و نجات بیچارگان، تردید نمی کرد. اوج تلاشهای وی در رهایی بینوایان و ناتوانان را می توان در سال 655 ه. ق دانست. در این سال لشگر مغول به عراق هجوم آورده، بغداد را محاصره کرد. خلیفه المستعصم بالله امیر سپاهش قشمر لشگری را به بیرون شهر گسیل داشت، ساکنان پایتخت را به پایداری و جهاد تشویق می کردند.(101)
رضی الدین با مشاهده وحشت همگانی، ضمن ارسال نامه ای به خلیفه از او خواست تا به وی اجازه دهد که تنها و بی هیچ سلاح و سربازی نزد مغولان رفته برای صلح و قرار داد متارکه نبرد با آنها گفتگو کند، ولی خلیفه نپذیرفت.
سید که با توجه به بی کفایتیهای خلیفه و همکارانش سقوط شهر را پیش بینی می کرد دیگر بار به دیدار یکی از نزدیکان خلیفه، که با او سابقه آشنایی داشت، شتافته، از او خواست اجازه بگیرد تا با گروهی از مؤمنان و شخصی که زبان مغولان بداند، از شهر بیرون روند و با سران سپاه دشمن گفتگو کنند. شخصی درباری گفت: می ترسیم مغولان شما را با چنین لباسهایی فرستاده رسمی ما به شمار آوردند و این سبب آبروریزی دربار شود.
سید در پاسخ این بهانه درباریان گفت: شما هر کس را می خواهید همراهمان گسیل دارید تا اگر ما نزد سالار مغولان از سوی شما سخنی بر زبان راندیم یا خود را فرستاده خلیفه خواندیم، ما را گردن زده، سرهامان را برایتان فرستد. اینجا کشور مسلمانان است و من فرزند پیامبرم، ناچار وظیفه خود می دانم پای در میان نهاده به وحشت مردم پایان دهم. اینک اگر تقاضایم را بپذیرید، خواهم رفت و به امید پروردگار پیروزمند بازخواهم گشت و اگر نپذیرید، نزد خداوند بزرگ معذورم.
مرد درباری گفت: همین جابنشین، تا بازگردم. باید به خلیفه عرض کنم. آنگاه رفته، مدتی بعد بازگشت و از سوی دربار گفت: هرگاه نیاز پیدا کردیم به شما اجازه می دهیم. مغولان سالاری ندارند تا با آنها گفتگو کنی، آنها تنها برای غارت آمده اند.(102)
بدین ترتیب تلاشهای سید برای میانجیگری ناکام ماند.