فهرست کتاب


نخستین معصوم پیامبر أعظم (صلی الله علیه وآله)

جواد فاضل‏

کارگزاران رسول اکرم در شهرها

1- عبدالرحمن، فرماندار بنی کلب.
2- عدی بن حاتم طایی، فرماندار قبیله بنی طی.
3- عیننة بن حصن فزاری، فرماندار قبیله فزاره.
4- اباس بن قبس اسدی، فرماندار بنی اسد.
5- ولید بن عقبه، فرماندار بنی المصطلق.
6- حارث بن عوف، فرماندار بنی مره.
7- مسعود بن رجیل، فرماندار بنی اشجع.
8- اعجم بن سفیان، فرماندار بنی عذره.
9- لبید بن حارث، فرماندار بنی دارم.
10- عباس بن مرداس، فرماندار بنی سلیم.
11- عامر بن مالک، فرماندار بنی عامر.
12- عوف بن مالک، 13- سعد بن مالک، 14- ضحاک بن سفیان، فرمانداران بنی کلاب.
این چهارده تن بر قبایل حکومت می کردند و اما امرایی که از جانب رسول اکرم والی شهرستان ها بودند از این قرارند:
1- باذان که از جانب خسرو پرویز والی یمن بود پس از فتح یمن مسلمان شد و همچنان از جانب رسول اکرم به امارت یمن ابقا گردید. این باذان ایرانی بود. و نخستین ایرانی بود که در بلاد اسلام به حکومت رسید.
2- خالد بن سعید والی صنعا.
3- زیاد بن لبید والی حضرموت.
4- ابوموسی اشعری والی عدن.
5- صخر بن حرب والی نجران.
6- یزید والی تیما.
7- عتاب بن اسید والی مکه.
8- عمرو بن عاص والی عمان.
و چون امیرالمؤمنین علی که همواره علم دار و فرمانده نیروی اسلام بود و بالاتر از این سمت خلیفه بر حق و بلافصل رسول اکرم بود، بزرگ تر از آن بود که نام مبارکش در ردیف امرا و فرمانداران صدر اسلام یاد شود.
او برادر و وصی و خلیفه و یار و محرم و همدم رسول اکرم بود.
او دومین معصوم است و نخستین امام مسلمانان است که به دنبال این کتاب انشاء الله کتاب زندگانی او آغاز خواهد شد.
الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و آله
پایان.

...................) Anotates (.................
1) سوره طلاق، آیه 7.
2) قرآن کریم، سوره بقره، آیه 286.
3) قرآن کریم، سوره بقره، آیه 127.
4) قرآن کریم، سوره توبه، آیه 36.
5) قرآن کریم، سوره قریش، ش 106.
6) این آمار در ایام حیات نویسنده فقید در سال های 1335 شمسی بوده، و امروزه جهان شاهد حضور بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان می باشد.
7) به فرموده قرآن، و به یاد آورید هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده ( تورات) می باشم، و بشارت دهنده به پیامبری که بعد از من می آید و نا او احمد است، سوره صف، آیه 6.
8) قرآن کریم، سوره انعام، آیه 75.
9) اوقیه: وزنه معادل هفتاد مثقال بوده است.
10) قرآن کریم، سوره نور، آیه 35.
11) قرآن کریم، سوره نور، آیه 40.
12) همان، آیه 35.
13) قرآن کریم، سوره نوح، آیه 2 و 3.
14) قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه 52 و 53.
15) بنا به نقل سیره نویسان اهل سنت، اما دانشمندان و محدثان بزرگ شیعه، چون کلینی در کافی، ج 1، ص 458 و ابن شهر آشوب در مناقب، ج 3، ص 375 و علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه، ج 1، ص 449 و مجلسی در بحار، از دلائل الامامه و کتب دیگر، ولادت دختر پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) را پنج سال پس از بعثت می دانند.
16) قرآن کریم، سوره علق، ش 96.
17) قرآن کریم، سوره مدثر، ش 74.
18) قرآن کریم، سوره مزمل، ش 73.
19) قرآن کریم، سوره شعراء، آیه 214.
20) در مورد وی و همسرش، سوره ای به نام مسد، ش 111، در قرآن نازل شده است.
21) برداشتی از آیه 87 سوره اعراف.
22) ایمان و اسلام ابوطالب از دیر زمان میان شیعه و امویان که دشمنی دیرینه با امیرمؤمنان (علیه السلام) داشتند، مورد اختلاف بود، تا جایی که از شکل تاریخی خود بیرون آمده و صورت کلامی و عقیدتی و سیاسی به خود گرفت. از این رو علمای شیعه با تکیه بر روایات اهل بیت و اشعاری که از ابوطالب به جای مانده و پشتیبانی های همه جانبه او را دلیل ایمان و مسلمانی او می دانند. شک نیست که این همه مخالفت با ایمان ابوطالب برای کاستن قدر علی بن ابی طالب (علیه السلام) و زدودن افتخار از خاندان او بوده است. این تفکر امویان پس از حکومت آن ها در میان غیر شیعه گسترش یافت. در حالی که اگر ابوطالب مشرک از دنیا رفته بود، پیامبر سال مرگ او را عام الحزن سال اندوه نمی نامید. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به ایمان ابی طالب شیخ مفید، ایمان ابی طالب فخار بن سعد موسوی، شیخ الابطح شرف الدین عاملی، ابوطالب مؤمن قریش عبدالله خنیزی.م
23) قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 38.
24) شهری در حجاز جنوبی، در 12 فرسنگی مشرق مکه، دارای آب و هوایی خشک و خنک و سیاحتگاه مردم مکه و حوالی آن می باشد.م
25) قرآن کریم، سوره زخرف، آیه 31 - 32.
26) قرآن کریم، سوره قصص، آیه 24.
27) برداشتی از آیه 19 سوره شوری.
28) در روایات اسلامی آمده که شیطان به صورت پیرمردی بر مشرکین ظاهر گردید و آن ها را به نقشه خونین و خطرناک خود تأیید می کرد.
29) قرآن کریم، سوره یاسین، آیه 9.
30) قرآن کریم، سوره توبه، آیه 40.
31) برخی از پژوهشگران تاریخی، همراه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) را شخصی به نام ابی بن بکر می داند و ابوبکر را غلط تاریخی می شناسد. م
32) قرآن کریم، سوره توبه، آیه 108.
33) قرآن کریم، سوره ق، آیه 29.
34) قرآن کریم، سوره انفال، آیه 75.
35) قرآن کریم، سوره حجرات، آیه 10.
36) قرآن کریم، سوره بقره، آیه 144.
37) قرآن کریم، سوره غافر، آیه 10.
38) قرآن کریم، سوره انفال، آیه 8.
39) قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 54.
40) قرآن کریم، سوره رعد، آیه 39.
41) قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 144.
42) قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 33.
43) قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه 89.
44) شواهد التنزیل، ج 2، ص 14 و کشف الغمة، ج 1، ص 15.
45) قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 25.
46) قرآن کریم، سوره نور، آیه 11.
47) قرآن کریم، سوره نور، آیه 16.
48) قرآن کریم، سوره نور، آیه 21.
49) قرآن کریم، سوره نور، آیات 25 - 26.
50) تدوین القرآن، ص 203.
51) قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 158.
52) قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 158.
53) وثائق، محمد حمید الله، ص 109.
54) وثائق، ص 80.
55) وثائق، ص 80.
56) وثائق، ص 84.
57) قرآن کریم، سوره فتح، آیه 20.
58) کافی، ج 8، ص 349.
59) قرآن کریم، سوره نصر، ش 110.
60) قرآن کریم، سوره یوسف، آیه 92.
61) قرآن کریم، سوره حجرات، آیه 13.
62) قرآن کریم، سوره ممتحنه، آیه 12.
63) مقصود پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) اشعار زشت و هجو و گمراه کننده و شیطانی است که برای رواج گناه سروده می شده و می شود.
64) قرآن کریم، سوره بقره، آیه 201.
65) قرآن کریم، سوره هود، آیه 12.
66) قرآن کریم، سوره مائده، آیه 67.
67) قرآن کریم، سوره مائده، آیه 67.
68) قرآن کریم، سوره مائده، آیه 55.
69) قرآن کریم، سوره ال عمران، آیه 144.
70) قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه 144.
71) ناگفته نماند، که پیامبر سه روز در غدیر خم ماندند، و پس از آن که همه مردان و زنان حاضر با علی (علیه السلام) بیعت کردند، به سمت مدینه و یمن و دیگر نقاط متفرق گردیدند.
72) قرآن کریم، سوره قصص، آیه 83.
73) بحارالانوار، ج 22، ص 482.
74) طبقات ابن سعد، ج 2، ص 242.
75) قرآن کریم، سوره زمر، آیه 30.
76) قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه 34.
77) سوره آل عمران، آیه 144.
78) قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیات 1 و 2.
79) قرآن کریم، سوره قلم، آیه 4.