فهرست کتاب


نخستین معصوم پیامبر أعظم (صلی الله علیه وآله)

جواد فاضل‏

1- خدیجه بنت خویلد

نخستین و شریف ترین و گرامی ترین همسرانش خدیجه است که در این کتاب از موقعیت خانوادگی و فضایل شخصی اش یاد کرده ایم و دیگر به تکرار نمی پردازیم.
این خدیجه از رسول اکرم به روایت علمای عامه دو پسر و چهار دختر به دنیا آورد. پسرانش اول قاسم و دوم عبدالله بودند و دخترانش نخست زینب بود که رسول الله (صلی الله علیه وآله) وی را به ابوالعاص بن ربیع داد و این ابوالعاص خواهرزاده خدیجه و پسرخاله زینب بود.
دومین دختر پیغمبر رقیه بود که با پسرعمویش عتبة بن ابی لهب ازدواج کرد، ولی از عتبه که همچون پدرش جوانی فرومایه و پست بود، طلاق گرفت و به عقد عثمان بن عفان درآمد و در سال دوم هجرت بدرود جهان گفت.
دختر سوم پیغمبر آمنه بود که ابتدا به عقد عتیبة بن ابی لهب برادر عتبة بن ابی لهب درآمد اما پیش از زفاف طلاق گرفت و پس از رحلت رقیه با عثمان بن عفان ازدواج کرد و در سال نهم هجرت از دنیا رفت.
و اما دختر چهارم فاطمه زهرا است که شرح زندگانی غرق در مفاخر و مکارمش در کتاب سومین معصوم به تفصیل نوشته خواهد شد.
این دو پسر و چهار دختر را خداوند متعال از خدیجه به رسول اکرم عنایت کرد و جز خدیجه و ماریه مصری هیچ یک از همسران پیغمبر بچه دار نشدند.

2- سوده بنت زمعه

سوده دختر زمعه از طایفه قریش بود. او همسر پسرعمویش سکران بن عمرو بود. با شوهرش به دین اسلام درآمد و پس از مرگ شوهرش چند سال تنها نشست تا وقتی که خدیجه بدرود حیات گفت، او با رسول خدا ازدواج کرد.

3- عایشه بنت ابی بکر

عایشه دختر عتیق بن عثمان (ابوبکر بن ابی قحافه) او هم قرشی و از طایفه تیم است. هفت ساله بود که در مکه به عقد پیغمبر درآمد و پس از هجرت به مدینه با رسول اکرم زفاف کرد. وی از زنان داهیه تاریخ به شمار می رود. زنی بود بسیار باهوش، بسیار قوی دل و بسیار جاه طلب. در خلافت پدر موقعیتی به سزا داشت. هنوز پیغمبر زنده بود که این زن به خاطر پدرش فعالیت می کرد.
موجبات قتل عثمان بن عفان با دست همین عایشه به وجود آمد و با دست همین عایشه پیراهن خون آلود عثمان بر سر نیزه رفت و بلوای بصره بر پا شد.
عایشه در مذهب متشیعه، زنی نابکار و مطرود است؛ اما علمای عامه یک چهارم احکام شرعیه خود را از احادیث و روایات عایشه تدوین و تنظیم کرده اند.
عایشه در شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال پنجاه و هشتم هجرت در سن شصت و سه سالگی دیده از جهان فروبست.
ما شرح زندگی و فعالیت های سیاسی این زن را در کتاب دومین معصوم که شرح حال امیرالمؤمنین (علیه السلام) است به تفصیل خواهیم نگاشت.
وی از رسول اکرم فرزندی نداشت و به همین جهت خواهرزادگان خود یعنی فرزندان زبیر را فرزند خود می شمرد.
ابوهریره بر جنازه اش نماز خواند و با دست خواهرزاده های خود در قبرستان بقیع به خاک رفت.