طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

دکتر محمد دریایی‏

دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان

الکافی
- به نقل از مفضّل - : بر امام صادق(ع) وارد شدم و نزد او از چشم درد، اظهار ناراحتی کردم. به من فرمود: آیا نکته ای تازه می خواهی؟
سپس به من فرمود: چون پس از غذا خوردن، دست خویش را شستی، بر ابروهایت دست بکش و سه بار بگو: سپاس، خداوند نیکوکار زیبا کردار بهره رسان فضیلت بخش را. الحَمدُلِلهِ المُحسِنِ المُجمِلِ المُنعِمِ المُفضِلِ
من این کار را انجام دادم و از آن پس، چشمانم درد نگرفت. سپاس، خداوند جهانیان راست.
امام صادق علیه السلام : دست کشیدن بر چهره پس از وضو، کنجدک (کَک مَک ) را از میان می برد و روزی را افزون می کند.
امام صادق علیه السلام : چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از چشم درد است.
کشف الغمه
- به نقل از جمیل بن دَرّاج -: نزد امام صادق(ع)بودم. بُکَیر بن اعیَن، در حالی که چشم درد داشت، وارد شد. امام (ع) به او گفت: انسان زیرک هم چشم درد می کشد؟!
(کسی ) پرسید: چه می کند؟
فرمود: هنگامی که چربی را از دستان خود شست، دستی بر چشمانش بکشد.
من این کار را انجام دادم و چشم درد ندیدم.

به پشت دراز کشیدن پس از غذا

امام صادق علیه السلام : دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را (از درون انسان) بیرون می کشد.
الکافی
- به نقل از سَماعه، در گفتگو با امام صادق(ع) -: از ایشان درباره این که کسی با دست چپ بخورد یا بیاشامد، پرسیدم.
فرمود: مبادا کسی با دست چپ بخورد یا بیاشامد و یا با آن چیزی را بردارد.

پرهیز از خوردن پس از سیری

امام صادق علیه السلام : چهار چیز، هدر می رود: بذر در شوره زار، چراغ در شب مهتابی، خوردن پس از سیری و نیکی به کسی که شایسته آن نیست.
امام صادق علیه السلام : در سه چیز ناخشنودی خداوند (عز و جل) است: خفتن بدون بیداری کشیدن (و احساس نیاز به خواب) خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.