طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

ب - دوری از خداوند

امام صادق علیه السلام : دورترین مردمان از خداوند، کسی است که شکمش پر باشد.
امام صادق علیه السلام : خداوند (عز و جل) پرخوری را دشمن می شمارد.
امام صادق علیه السلام : شکم با خوردن، سرکش می شود. نزدیک ترین حالت بنده به خداوند (عز و جل) هنگامی است که شکمش سبک باشد و دورترین حالت بنده از خداوند (عز و جل) نیز آن هنگام است که شکمش پر باشد.

ج - گرسنگی در روز قیامت

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، صدای آروغ مردی را شنید. فرمود: ای بنده خدا! آروغت را کوتاه کن، زیرا کسانی که در روز قیامت، بیشترین گرسنگی را می کشند، آنانی هستند که در دنیا سیرترین مردم بوده اند.

سنگدلی ناشی از زیان های پرخوری

مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است - : بسیار خفتن، از نوشیدن بسیار، و بسیار نوشیدن از سیری فراوان، زاده می شود و این دو، انسان را نسبت به فرمانبری از خدا سنگین می کنند و دل را سخت تر از آن می کنند که تفکر و خضوع داشته باشد.
مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است -: برای دل مؤمن، هیچ چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست و آن، دو چیز را پدید می آورد: سنگدلی و برانگیختگی شهوت.