طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

تأثیر برخی از ذکرها در بهداشت پوست

امام صادق علیه السلام : هر کس پیش از نماز صبح و پیش از آنکه با کسی سخن بگوید، هفت بار بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم خداوند، هفتاد گونه بلا را از او دور کند، و هر کس این (ذکر) را پس از نماز مغرب و پیش از آنکه با کسی سخن بگوید، بر زبان آورد، هفتاد گونه بلا را که کمترین آنها جذام و پیسی است، از او دور کند.

عوامل بیماری های پوستی

به جوش آمدن خون

امام صادق علیه السلام : خون و جوش آمدنش سه نشانه دارد: جوشی که از اندام بر آید، خارش (کهیر) و حرکت جنبندگان(مورمور شدن بدن).