طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پیاز

امام صادق علیه السلام : پیاز، دهان را خوشبو می کند، پشت را قوی می سازد و پوست را نرمی می دهد.

گیاه سنا

امام صادق علیه السلام : اگر مردم می دانستند گیاه سنا چه خواصی دارد، ارزش هر مثقال آن را به اندازه دو مثقال طلا می رساندند. هان! بدانید که این گیاه، مایه ایمنی یافتن از بَهَک، پیسی، جذام، دیوانگی، فلج و لقوه است. باید آن را با کشمش سرخ و بدون هسته، همراه با مقداری برابر از هلیله ی کابلی، زرد و سیاه و به صورت ناشتا، به اندازه سه درهم، مصرف کرد و هنگامی که به بستر خواب می روی نیز، همین اندازه مصرف کن، که این، مهتر همه ی داروهاست.
مکارم الاخلاق:
از امام صادق (ع) روایت شده که مردی در حضور ایشان از خارش (کهیر)، اظهار ناراحتی کرد. امام (ع) فرمود: سه بار در هر دو پا، در فاصله ی میان پِی پا و استخوان قوزک، حجامت کن.
آن مرد، این کار را انجام داد و خارش بدن وی از میان رفت.
مردی دیگر نیز اظهار ناراحتی کرد.
امام (ع) فرمود: در پیِ پا (یکی از پاها یا هر دو پا ) سه بار حجامت کن که به خواست خداوند، بهبود یابی.

تأثیر برخی از ذکرها در بهداشت پوست

امام صادق علیه السلام : هر کس پیش از نماز صبح و پیش از آنکه با کسی سخن بگوید، هفت بار بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم خداوند، هفتاد گونه بلا را از او دور کند، و هر کس این (ذکر) را پس از نماز مغرب و پیش از آنکه با کسی سخن بگوید، بر زبان آورد، هفتاد گونه بلا را که کمترین آنها جذام و پیسی است، از او دور کند.