طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

الف - باقلا

امام صادق علیه السلام : خوردن باقلا، استخوان های ساق را تراکم درونی می دهد، توان مغز را افزون می سازد و خون تازه تولید می کند.

سودمند برای درمان درد طحال

امام صادق علیه السلام : درباره امام باقر (ع): مردی از دوستان وی، نزد او از درد طحال اظهار ناراحتی کرد، در حالی که پیش تر هر درمانی را برای این درد به کار بسته بود، اما هر روز بر درد وی افزوده می شد تا جایی که در آستانه ی مرگ قرار گرفته بود.
(امام باقر (ع) به او فرمود: با سکه ای نقره، قدری تَره بخر و آن را در روغن عربی، کاملا بجوشان و هر کس را که چنین دردی دارد سه روز از این بخوران؛ چرا که اگر چنین کند به خواست خداوند بهبود خواهد یافت.

مالیدن روغن به بدن