طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سودمند برای درمان بی اشتهایی

پنیر

امام صادق علیه السلام : چه نیکو لقمه ای است پنیر! دهان را تَر و تازه می کند، بوی دهان را خوش می سازد، غذای پیشین را هضم می کند. و برای غذای بعد اشتها را باز می کند.

حوک

امام صادق علیه السلام : حوک، سبزی پیامبران است. بدانید که در آن هشت ویژگی است: هضم کنند است، گرفتگی عروق و مجاری را می گشاید، آروغ را خوشبو می سازد، دهان را بوی خوش می بخشد، اشتها آور است و درد را از (بدن) بیرون، می کشد.