طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آب درمانی

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، به هنگام روزه گشودن، با حلوا افطار می کرد. اگر حلوا نبود، با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما، و اگر آن نیز نبود، با آب خالی. می فرمود: آب معده و کبد را تمیز می کند، دهان را خوشبو می کند، دندان ها را محکم می سازد، چشم را قوت می دهد و دیده را جلا می بخشد، گناهان را از انسان می شوید، رگ های برآشفته و تلخه ی تحریک شده را فرو می نشاند، بلغم را از بین می برد، حرارت را از معده بر می دارد، و سردرد را نیز از میان می برد.

سودمند برای درمان بی اشتهایی

پنیر

امام صادق علیه السلام : چه نیکو لقمه ای است پنیر! دهان را تَر و تازه می کند، بوی دهان را خوش می سازد، غذای پیشین را هضم می کند. و برای غذای بعد اشتها را باز می کند.