طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سیاه دانه

طب الائمه (علیهم السلام)
- به نقل از عبدالرحمان بن جَهم - : ذریح محاربی، نزد امام صادق(ع) اظهار کرد که شکم وی غُرغُر می کند. امام پرسید: آیا درد هم داری؟ گفت: آری.
فرمود: چرا برای درمان آن از سیاه دانه و عسل، بهره نمی جویی؟

سرکه ی شراب

امام صادق علیه السلام : سرکه ی شراب، جنبندگان شکم را می کُشد.

خرما خوردن پیش از خواب

امام صادق علیه السلام : هر کس به هنگام خواب، هفت خرمای عجوه بخورد، خرما کرم های شکم او را می کشد.