طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

طهارت گرفتن با آب سرد

امام صادق علیه السلام : طهارت گرفتن با آب سرد، بواسیر را از میان می برد.

فصد (رگزنی)

مکارم الاخلاق
- به نقل از محسن وشّاء -: نزد امام صادق(ع) از درد کبد اظهار ناراحتی کردم. امام (ع) رگزنی را خواست و او پای مرا رگ زد. همچنین فرمود: برای درد پهلو، آبِ زیره کوهی بنوشید.

سیاه دانه

طب الائمه (علیهم السلام)
- به نقل از عبدالرحمان بن جَهم - : ذریح محاربی، نزد امام صادق(ع) اظهار کرد که شکم وی غُرغُر می کند. امام پرسید: آیا درد هم داری؟ گفت: آری.
فرمود: چرا برای درمان آن از سیاه دانه و عسل، بهره نمی جویی؟