طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

گلابی

امام صادق علیه السلام : گلابی بخورید، که به اذن خداوند (عزوجل ) دل را جلا می دهد و دردهای درون را تسکین می بخشد.

برنج و سماق

الکافی
- به نقل از عمران -: امام صادق(ع) شکم درد داشت. فرمود برای او برنج بپزند و بر آن، سماق بیفزایند. آن گاه، آن را خورد و بهبود یافت.

تنقیه کردن

امام صادق علیه السلام : تنقیه کردن، نوعی درمان است گفته اند که شکم را بزرگ می کند، در حالی که مردان صالحی این کار را انجام داده اند.