طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آنچه بر توان ذهن می افزاید

امام صادق علیه السلام : انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند.

سودمند برای پیشگیری از فراموشی

امام صادق علیه السلام : سه چیز، فراموشی را از میان می بَرَد و حافظه را بار می آورد: قرائت قرآن، مسواک زدن و روزه گرفتن.

آنچه اعصاب را استحکام می بخشد

پیامبر خدا(ص) فرمود: به نام خدا طعام را بخورید، مویز چه نیکو خوراکی است که اعصاب را استحکام می بخشد!...