طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

گوشت

امام صادق علیه السلام : گوشت، گوشت می رویانَد و بر عقل می افزاید؛ و هر کس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود.

آنچه بر توان ذهن می افزاید

امام صادق علیه السلام : انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند.

سودمند برای پیشگیری از فراموشی

امام صادق علیه السلام : سه چیز، فراموشی را از میان می بَرَد و حافظه را بار می آورد: قرائت قرآن، مسواک زدن و روزه گرفتن.