طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سرکه ی شراب

امام صادق علیه السلام : سرکه ی شراب، لثه را تقویت می کند، جنبندگان (انگل ها و باکتری های مضر) شکم را می کُشد و عقل را استحکام می بخشد.

گوشت

امام صادق علیه السلام : گوشت، گوشت می رویانَد و بر عقل می افزاید؛ و هر کس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود.

آنچه بر توان ذهن می افزاید

امام صادق علیه السلام : انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را می پالاید و ذهن را افزون می کند.