طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

اشاره به حکمت مغز و دستگاه عصبی

امام صادق(ع)-
در پاسخ طبیبی فرومانده از پاسخ به این پرسش امام که: چرا کاسه ی سر، از چند استخوان و لایه تشکیل می شود؟ -: چون هر چیز درون تهی اگر یک پارچه باشد، شکستن زودتر به سراغش می آید و چون چند تکه قرار داده شود، شکستگی از آن دورتر است.
امام صادق(ع)-
خطاب به مفضل بن عمر - اگر جمجمه باز می شد و می توانستی مغز را ببینی، می دیدی که به حجاب هایی (لایه هایی ) که روی همدیگر قرار گرفته اند، در میان گرفته شده است تا هم آن را از عارضه مصون بدارد، و هم آن را استوار نگه دار، تا بدان، لرزش راه نیابد؛ و می دیدی که جمجمه، به سان کُلَه خودی بر آن قرار گرفته است تا آن را از اثر ضربت های سختی که ممکن است به سر برسد، حفظ کند. سپس، تاجی از مو بر روی جُمجُمه پوشانده شده و این پوشش، همانند پوستینی برای سر است که آن را از شدت سرما و گرما، نگه می دارد. پس چه کسی مغز را در چنین دِژی جای داده است، مگر همو که آن را آفرید و سرچشمه احساس ساخت و به واسطه ی منزلت والایی که در بدن دارد، و نیز به واسطه ی مرتبه بلند و جایگاه برجسته اش آن را سزامند این همه حفظ و مراقبت دانست؟
ای مفضّل! چه کسی قلب را در درون سینه ی انسان قرار داد و زِرِهی که پوشش استوار آن است، بر آن قرار داد و آن را به دنده ها و گوشت و عصبی که بر آن است، مصونیت داد تا جراحت و آزاری بدان نرسد؟
ای مفضّل! نیک بیندیش که چرا مغز که جسمی رقیق است، در لا به لای استخوان ها حصار یافته است. آیا جز برای این است که از آن، حفاظت کند و آن را مصون بدارد؟

عوامل استحکام و توانمندی عقل و مغز

الف - باقلا

امام صادق علیه السلام : خوردن باقلا، استخوان های ساق را تراکم درونی می دهد، توان مغز را افزون می سازد و خون تازه تولید می کند.